Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest

Strategia

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul respectiv şi pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) se vor stabili principalele priorităţi în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei.

În această etapă trebuie să fie implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu şi vor fi elaborate mai multe scenarii alternative.

Priorităţile zonei GalMMV au fost stabilitate ţinând cont de următoarele intrări:
1. Analiza Diagnostic a zonei în ansamblu, şi a comunităţilor în parte ( tabele comparative conform cerinţe ghid PDL )
2. Analizele SWOT (sinteze a analizelor diagnostic)
3. Analize Cauze Efect (ACE) (elaborate în cadrul echipelor de lucru pe cele 4 domenii şi a focus grupurilor/ întâlniri în teritoriu)
4. Chestionarele /stabilire măsuri prioritare şi răspunsurile la ele (276 chestionare aplicate , cu 186 răspunsuri complete) , anexata la dosarul de candidatura (Anexe documente de sustinere )

Nr.

crt.

Priorităţi

Obiective strategice

Termen scurt

Obiective strategice

Termen mediu

Obiective strategice

Termen lung

1.

Buna guvernare / management prin Parteneriat public-privat , construit pe cele 7 principii  LEADER

Dezvoltare comunitara  prin: Infiintarea si sutinerea unui grup LEADER de actiune locala GalMMV, intocmirea si implementarea unei strategii locale-zonale pentru 14 comunitati , dobindirea de competente si animarea teritoriului
Animare teritoriu prin actiunile pregatitoare GAL MMV (depunerea dosarului de candidatura) si preagatirea institutionalizarii ONG Gal MMV Organizarea si Functionarea GalMMV ca si unitate de implementare a strategiei , politicilor publice aferente (masuri FEADR )  si a proiectelor prioritare Sustinerea ONG GalMMV in termen lung pentru urmarirea proiectelor in faza de post implementare si preagatirea de noi proiecte de finantare, noi politici public-private si actualizari ale strategiei GalMMV in principiile LEADER si atingerea obiectivelor 2020 (locale, zonale, judetene, nationale si europene )
2.

Dezvoltare economica (inteligenta),

Cresterea Competitivitatii sectorului rural agro-forestier
Selectare de masuri adecvate dezvoltarii economice inteligente, prin promovarea unor proiecte potentiale  care produc valoare mare adaugata si/sau utilizeaza materii prime locale ) Pregatirea , Lansarea si Organizarea de sesiuni de depunere proiecte :      Selectare celor mai bune proiecte , de catre Comitetul de Selectie GalMMV care indeplinesc criteriile Masurilor PNDR si Criteriile GAL MMV (produc Crestere , produc incorporare de inteligenta locala , produc dezvoltare durabila (reducere impacte de mediu  si dezvoltare inclusiva ) Monitorizarea proiectelor in faza de implementare si post implementare ; Urmarirea efectelor (impactelor ) pe termen mediu si lung de catre Gal MMV ca si unitate de implementare a Policilor LEADER (PNDR) si a strategiel  Gal MMV
3.

Dezvoltare Durabila prin

Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

 

Selectare de masuri adecvate dezvoltarii durabile inteligente, prin promovarea unor masuri si proiecte potentiale  care duc la imbunanatirea mediului si a spatiului rural

Pregatirea, Lansarea  si Organizarea de sesiuni de depunere proiecte :     

Selectare celor mai bune proiecte , de catre Comitetul de Selectie GalMMV care indeplinesc criteriile Masurilor PNDR si Criteriile GAL MMV (produc Dezvoltare Durabila , produc incorporare de inteligenta locala , produc dezvoltare durabila (reducere impacte de mediu  si dezvoltare inclusiva )
Monitorizarea proiectelor in faza de implementare si post implementare ; Urmarirea efectelor (impactelor ) pe termen mediu si lung de catre Gal MMV ca si unitate de implementare a Policilor LEADER (PNDR) si a strategiel  Gal MMV
4.

Dezvoltare Inclusiva prin

Cresterea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
Selectare de masuri adecvate dezvoltarii inclusive , prin promovarea unor masuri si proiecte potentiale care duc la Cresterea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Pregatirea, Lansarea  si Organizarea de sesiuni de depunere proiecte :     

Selectare celor mai bune proiecte , de catre Comitetul de Selectie GalMMV care indeplinesc criteriile Masurilor PNDR si Criteriile GAL MMV (produc Dezvoltare Inclusiva prin incorporare inteligenta , durabilitate si inclusivitate  a segmentelor si arealelor dezavantajate/defavorizate )
Monitorizarea proiectelor in faza de implementare si post implementare ; Urmarirea efectelor (impactelor ) pe termen mediu si lung de catre Gal MMV ca si unitate de implementare a Policilor LEADER (PNDR) si a strategiel  Gal MMV