Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest

Planul de dezvoltare

Abordarea orizontala : Prioritatea 1 –Managementul si animarea zonei prin parteneriatul Gal MMV

Abordarea verticala (de jos in sus) : Prioritatea maximă pentru dezvoltarea economică, crearea şi dezvoltarea şi susţinerea (inteligentă, durabilă şi inclusivă )  de micro intreprinderi ca soluţie de integrare economică a tinerilor.

 

                  

Analiza SWOT

Strategia

Priorităţi

Măsurile

Parteneriatul

Organizarea

Mecanismul de implementare

Acţiuni de cooperare

 

 

La baza proceselor de analiza-reflectie strategica (work grupuri ,etc) au stat toate informatiile din analizele diagnostic  , SWOT uri , Analiza Problemelor pentru a stabili elementele strategiei si prioritatile zonei, bazate in special pe Punctele Tari si pe Factorii cheie de succes identificati cu cel mai mare potential de dezvoltare in zona :

  • Resursa Umana : Tinerii
  • Resursele Teritoriului (locurilor ) : resursele naturale bune pentru dezvoltare rurala , agro forestiera (relief, clima , soluri ) in special in pomicultura, legumicultura , viticultura , produse naturale si ecologice (Mediu si diversificarea activitatilor economice locale )
  • Resursele firmelor , antreprenorii TINERI in primul rind , potentiali creatori de locuri de munca
  • Resursa de Animare –know how : Oportunitatea LEADER , modelele de abordare si actiune pentru dezvoltare rurala si iesirea din declin prin solutii inovative (Rezolvarea de Probleme prin idei novatoare, aport know how, tehnologii moderne etc) .

 

Chestionare

 

In cele 18 intilniri , organizate de la faza de lansare a intiativei GALMMV (24ianuarie) au fost distribuite 276 de chestionare , la care s-au primit 186 de raspunsuri completari.

Structura de baza a chestionarului a fost conceputa pe axele si masurile LEADER , eligibile in Romania , pentru a sonda opinia generala a participantilor la activitatile de animare si a oferi echipei de proiect si partnerilor imaginea „de jos in sus” a locuitorilor din teritoriu asupra nevoilor locale, focalizat pe masurile aplicate si verificate pe intreg teritoriul national si citeva chiar in teritoriul GalMMV (a se vedea lista de proiecte cap. Politici locale/proiecte) .

Nu s-au aplicat tehnici stiintifice de sondaj ,  s-a mers pe principiu ca cei interesati intr-adevar de tema vor fi participanti activi la intilnirile GALMMV , avind astfel  si oportunitatea sa influenteze direct deciziile finale ale echipei. Cu foarte putine execeptii masurile punctate de repondenti au fost selectionate ca si cele ale PDL GALMMV, modificarile fiind facute acolo unde

  • Principiile GALMMV nu au fost aplicabile cazuri masuri pentru zona montana defavorizata)
  • analizele SWOT, analizele cauze-efect si prioritatile au dus la alte decizii (de punctarea unor masuri )

Cazuri in care partenerii si-au exprimat retinerile privind eficienta masurilor de formare profesionala si consultanta efectuata din afara teritoriului , in contextul existentei unor potentiali formatori si consultanti in zona (2 x Licee la Tautii Magheraus si Farcasa  care se pot acredita pentru nevoile de calificari in zona ) .